Kernpunten NAH Werktraject

Het NAH Werktraject richt zich op:

  • Persoonlijk functioneren
  • Sociaal functioneren
  • Communicatie
  • Werkorganisatie
  • Werkomstandigheden

Re-integratie na NAH

Re-integratie na NAH

Na een hersenletsel kunnen er tal van gevolgen zijn, zoals geheugenstoornissen, prikkelgevoeligheid, verlies van overzicht, niet meer flexibel kunnen zijn, lager tempo van informatieverwerking, concentratiestoornis, verminderde energie, verstoorde tijdsinschatting, verlies van de ‘automatische piloot’.

Voor de werknemer:

U, als medewerker, weet niet goed raad met de diverse klachten als bv. concentratieverlies, vermoeidheid, overzichtsproblematiek. Er is zoveel veranderd, ben ik veranderd, wat is er met mij aan de hand ? Wat maakt dat werkzaamheden die voorheen volledig automatisch, snel en adequaat opgepakt konden worden, nu niet meer lukken? Overzicht hebben over mijn werkzaamheden, plannen, organiseren en werken in een ruimte met meerdere collega’s gaat niet meer. Hoe nu verder ?

Juist dan kan het waardevol en ondersteunend zijn om begeleiding te ontvangen bij terugkeer naar eigen werk of werkomgeving. Gespecialiseerde professionals op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel die uw specifieke situatie erkennen en het letsel herkennen. Uitleg op maat van hoe om te gaan hiermee en welke aanpassingen in uw situatie behulpzaam kunnen zijn, is dan welkom.  Samen met u gaan wij op zoek naar de mogelijkheden binnen uw werkomgeving volgens een plan van aanpak en met ondersteunende adviezen voor het functioneren binnen uw belastbaarheid.

Voor de bedrijfsarts:

Na hersenletsel is inzicht in de belastbaarheid van de werknemer bij terugkeer naar eigen werk of werkomgeving is niet altijd vanzelfsprekend. Naast de zichtbare gevolgen van het letsel zijn er ook “niet zichtbare” gevolgen die juist bij terugkeer naar werk duidelijker worden. U kunt hierbij denken aan overzichtsproblematiek, zelfstandig plannen en organiseren van de werkzaamheden, verstoorde tijdsinschatting of verminderde concentratie in een drukke omgeving.

Specifieke kennis van NAH om in dit proces goed te kunnen ondersteunen is een waardevolle aanvulling. Daarbij staat maatwerk voorop, omdat iedere situatie met NAH specifiek is. In overleg met u als bedrijfsarts kunnen onze professionals van NAH herkenning en voorlichting bieden met betrekking tot NAH en de specifieke situatie van uw cliënt. Samen met de werknemer, werkgever en u gaan wij op zoek naar de mogelijkheden binnen de werkomgeving volgens een plan van aanpak en met ondersteunende adviezen voor optimaal functioneren met NAH.  

Wij bieden deze begeleiding in het kader van terugkeer naar eigen werk of werkomgeving. Lees voor meer informatie onze leaflet of neem contact op met onze medewerkers van kantoor. Zij kunnen u van verdere informatie voorzien.

Voor de werkgever:

Na een hersenletsel vraagt de terugkeer naar eigen werk of werkomgeving maatwerk. Inzicht in de belastbaarheid van de werknemer is niet altijd vanzelfsprekend. Omgevingsfactoren met veel “prikkels”  zoals bv. een werkplek waarbij veel mensen langs kunnen lopen, hebben invloed op het functioneren van uw werknemer.

De medewerker weet er vaak niet goed raad mee, kan het zelf niet goed benoemen en twijfelt enorm aan zichzelf. U, als leidinggevende en werkgever merkt dat de resultaten achter blijven bij de verwachting. Daarnaast geven collega’s aan te maken te hebben met ‘een andere persoon’ dan degene was voor het letsel zonder dat duidelijk is wat er nu precies aan de hand is. Ook de bedrijfsarts herkent de klachten niet altijd direct mede omdat deze uiteenlopend, soms onvoorspelbaar en soms ook “niet zichtbaar” zijn. 

Maatwerk in ondersteuning op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel met een plan van aanpak om inzicht te krijgen in de belastbaarheid en de benodigde werkomstandigheden cq aanpassingen hiervan is dan gewenst. In overleg met u en eventueel de bedrijfsarts kunnen onze professionals in NAH herkenning en erkenning van het letsel bieden naast voorlichting inzake Niet Aangeboren Hersenletsel in deze specifieke situatie van uw cliënt. Wij bieden deze begeleiding in het kader van terugkeer naar eigen werk of werkomgeving.

Wij bieden deze begeleiding in het kader van terugkeer naar eigen werk of werkomgeving. Lees voor meer informatie onze folder of neem contact op met onze medewerkers van kantoor. Zij kunnen u van verdere informatie voorzien.

Aanbod in heel Nederland

Wij bieden begeleiding op het werk aan in heel Nederland. 
 

Download brochure

 

LinkedIn

Volg onze ervaringsverhalen op LinkedIn 

LinkedIn

Contact

Heeft u vragen over het NAH Werktraject? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Contact

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail