Veelgestelde vragen
 • Algemeen
 • Ja, wij zijn een landelijke organisatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Lochem, maar onze coaches wonen en werken verspreid door heel Nederland.

 • Het NAH Werktraject kan op elk gewenst moment worden gestart. Wel is het raadzaam om zo snel mogelijk met de coaching te beginnen. Hoe eerder wij bij het proces van terugkeer betrokken zijn, des te meer wij kunnen bereiken. 

 • Een traject bestaat uit maximaal twaalf uur coaching. De benodigde tijd en de frequentie van de afspraken worden individueel afgestemd. In totaal is de doorlooptijd drie tot vier maanden. Dit is altijd maatwerk. Zo nodig kan een traject worden verlengd.

 • Werknemer
 • Wij kunnen je leren beter om te gaan met de gevolgen van hersenletsel. Bij iedereen pakken deze gevolgen anders uit. Samen met jou zoeken we uit hoe het letsel jou beïnvloedt in de uitvoering van je werkzaamheden. Veel mensen vinden het fijn om hierover te kunnen praten met iemand met kennis en ervaring op het gebied van hersenletsel. Daarbij kunnen wij praktische oplossingen aandragen die ervoor zorgen dat je weer effectief en prettig aan het werk kunt.

 • Een NAH-werktraject bestaat uit maximaal twaalf uur coaching op de werkplek. Hoe de coaching er precies uitziet, verschilt per persoon. Een Werktraject is altijd maatwerk!

  Tijdens de ‘coaching-uurtjes’ ga je samen met de coach uitzoeken wat de invloed van het hersenletsel is op je functioneren. Het is fijn om dit met iemand te bespreken die jou goed begrijpt en herkent wat er aan de hand is. De coach draagt adviezen en oplossingen aan die helpend zijn in je functioneren. Als jij dat op prijs stelt, kan de coach aan je leidinggevende en je naaste collega’s uitleg geven over de gevolgen van hersenletsel. Zie voor meer informatie ook onze pagina Werktraject. 

 • Wij komen naar jouw werkplek toe en daar vindt ook de coaching plaats. Uiteraard kunnen we ons afzonderen in een aparte ruimte op je werk om een zo rustig mogelijk gesprek te hebben.

 • Werkgever
 • Onze coaches hebben kennis over hersenletsel en veel ervaring in het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel. De ervaring hebben wij opgedaan door mensen thuis te begeleiden en werknemers op de werkplek te coachen. Onze coaches worden voortdurend bijgeschoold, zodat onze kennis over hersenletsel altijd up to date is. Zij zijn ook getraind om collega’s van de medewerker heldere uitleg over hersenletsel te kunnen geven. Ook voor u zijn zij een waardevolle vraagbaak en sparringpartner.

 • Professionals in NAH werk met trajectprijzen op aanvraag. Een traject bestaat uit  maximaal twaalf uur coaching met een doorlooptijd van ongeveer drie tot vier maanden.

 • De kosten voor het NAH Werktraject worden door de werkgever betaald.

 • Bedrijfsarts
 • Professionals in NAH heeft sinds de start in 2006 ruimschoots ervaring in het begeleiden van mensen met NAH in de thuissituatie. Er werken ruim 280 begeleiders door heel Nederland voor Professionals in NAH. Er is een intern scholingsprogramma om ervoor te zorgen dat onze medewerkers voortdurend worden bijgeschoold op het gebied van hersenletsel en begeleiding. Tevens zet een aantal specifiek geschoolde begeleiders hun kennis en ervaring in voor het coachen van werknemers op de werkplek.

 • Alle coaches van het NAH Werktraject zijn op de hoogte van de Wet Verbetering Poortwachter.

 • We hebben geen wachttijden. Zodra de offerte is goedgekeurd door de werkgever kunnen wij de begeleiding op de werkplek starten.

 • Werktraject
 • Wij richten ons nadrukkelijk op de terugkeer naar eigen werk en/of werkomgeving (Spoor 1). Door onze ervaring in de ambulante zorg zijn wij sterk in het begeleiden van mensen met hersenletsel die hun oude leven zoveel mogelijk willen oppakken. Erkenning en herkenning van het letsel spelen een grote rol in deze fase; aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid staat dan op de voorgrond. Al deze aspecten spelen ook mee als iemand zijn huidige werk weer probeert op te pakken.

 • Professionals in NAH heeft sinds de start in 2006 ruimschoots ervaring in het begeleiden van mensen met NAH in de thuissituatie. Er werken ruim 280 begeleiders door heel Nederland voor Professionals in NAH. Er is een intern scholingsprogramma opgezet om ervoor te zorgen dat onze medewerkers voortdurend worden bijgeschoold op het gebied van hersenletsel en begeleiding. Tevens zet een aantal specifiek geschoolde coaches hun kennis en ervaring in voor het coachen van werknemers op de werkplek.

 • Onze coaches hebben een brede ervaring in het begeleiden van mensen met hersenletsel, omdat zij zowel in de thuissituatie begeleiden als op het werk. Onze goed opgeleide en gekwalificeerde coaches begeleiden werknemers in een zo zelfstandig mogelijk bestaan, dit is altijd maatwerk. De missie van Professionals in NAH is de kwaliteit van het leven van mensen met niet aangeboren hersenletsel te verbeteren, door het leveren van betrokken coaching.

Direct contact
Bel ons op 0573 - 44 26 46
maandag t/m vrijdag 9 - 17 uur
Stel uw vraag per e-mail werk@nah.nl
0573 - 44 26 46
190