‘Precies de expertise over hersenletsel die ik nodig had’

Opeens verantwoordelijk voor de comeback
van een medewerker die getroffen is door hersenletsel?
Onze coaches staan klaar met specialistische kennis en vaardigheden.

Een grote verantwoordelijkheid met veel onzekerheden

Het is de taak van de werkgever om een medewerker met hersenletsel optimale kansen te bieden bij de terugkeer naar werk. Dat is een grote verantwoordelijkheid met veel onzekerheden. De medewerker kan sneller moe zijn dan voorheen en meer moeite hebben om zich te concentreren. De belastbaarheid kan zijn verminderd. Voor collega’s en leidinggevenden kan het moeilijk zijn om hiermee om te gaan. In veel gevallen weet de medewerker zich ook geen raad met de situatie. Hij of zij kan de problemen niet goed benoemen en begint aan zichzelf te twijfelen.

Schakel een gespecialiseerde coach in
Een comeback na het oplopen van hersenletsel heeft veel meer kans van slagen als dit proces wordt begeleid door een gespecialiseerde coach. Wij hebben verstand van hersenletsel en de daaruit voortvloeiende problemen. Door zaken als belastbaarheid en mogelijke veranderingen in de  informatieverwerking en tempo van handelen in kaart te brengen, kunnen wij de medewerker beter leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel. Ook kunnen wij de direct leidinggevende(n) en collega's voorlichten over gevolgen van hersenletsel, zodat iedereen weet wat de getroffen medewerker nodig heeft om het werk weer op te kunnen pakken. 

Waarom wij veel voor de werkgever kunnen betekenen
  • Wij bieden herkenning in de gevolgen van hersenletsel
  • Wij bieden heldere voorlichting over het omgaan met hersenletsel
  • Wij bieden direct toepasbaar advies en praktische oplossingen
  • Wij werken landelijk en kunnen morgen beginnen
Neem contact op Download brochure
NAH Werktraject contact
Meer weten over NAH Werktraject?
Vrijblijvend adviesgesprek
Direct contact
Bel ons op 0573 - 44 26 46
maandag t/m vrijdag 9 - 17 uur
Stel uw vraag per e-mail
Gespecialiseerde coaching bij terugkeer naar eigen werk

Een infarct, ongeluk of ander hersenletsel, het kan een ieder overkomen! Zomaar opeens, out of the blue, is het leven veranderd. Ook in de werksituatie kunt u veranderingen ervaren zoals bv. een verminderde belastbaarheid. Daarnaast zal wet- en regelgeving als de Wet Verbetering Poortwachter ook andere verplichtingen vragen. Wij begrijpen wat hersenletsel voor u betekent. Wij richten ons daarbij bewust op de herkenning en erkenning van het letsel bij terugkeer naar eigen werk of werkomgeving (spoor 1).

Plezier in werk.jpg
De drie meest gestelde vragen
  • Onze coaches hebben kennis van hersenletsel en veel ervaring in het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel. De ervaring hebben wij opgedaan door mensen thuis te begeleiden en werknemers op de werkplek te coachen. Onze coaches worden voortdurend bijgeschoold, zodat onze kennis over hersenletsel altijd up to date is. Zij zijn ook getraind om collega’s van de medewerker heldere uitleg over hersenletsel te kunnen geven. Ook voor u zijn zij een waardevolle vraagbaak en sparringpartner.

  • Professionals in NAH werkt met trajectprijzen op aanvraag. Een traject bestaat uit maximaal twaalf uur coaching met een doorlooptijd van ongeveer drie tot vier maanden.

  • De kosten voor het NAH Werktraject worden door de werkgever betaald.

Veelgestelde vragen
0573 - 44 26 46
193