Werknemer met Niet Aangeboren Hersenletsel gaat met plezier naar het werk

Stelling: ‘Ik ga met plezier naar mijn werk’

Uitkomst: Niet waar: 13,4 % | Waar: 86,6 %

Onze reactie: Werk biedt veel mensen voldoening en zelfwaardering. ‘Werk’ is een plek waar je verwacht wordt, een plek waar je ertoe doet, een plek waar het gewaardeerd wordt wat je doet. Dit geldt voor iedereen en zeker ook voor iemand die te maken krijgt met hersenletsel. Wanneer er veel verandert door het opgelopen letsel, is de continuïteit van werk vaak extra belangrijk geworden: laat dat alsjeblieft gewoon doorgaan! Werken is afleiding en betekenisvol bezig zijn. Maar ook: een vertrouwde omgeving, vertrouwde gezichten en een vertrouwde routine. De meeste mensen met hersenletsel zijn enorm gemotiveerd om weer aan het werk te gaan en aan het werk te blijven.

Breuk in de levenslijn

In de steun aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel ligt helaas nog een heel gebied braak. De impact van hersenletsel op de getroffene, op het gezin, vrienden, kennissen en collega’s is groot. Niet voor niets spreekt men over een “breuk in de levenslijn” na het oplopen van Niet Aangeboren Hersenletsel. Niet alleen vanwege de zichtbare beperkingen maar juist ook door de onzichtbare beperkingen. Niet zichtbare beperkingen zoals concentratieproblematiek, toegenomen prikkelgevoeligheid onder meer voor licht en geluid en vermoeidheidsklachten komen veel voor. Veel werknemers met hersenletsel hebben ook moeite met het werktempo. Collega’s en leidinggevenden zijn zich meestal niet bewust van de problemen waarmee hun getroffen collega worstelt. Zelfs de bedrijfsarts ziet deze vaak over het hoofd. De getroffen werknemer weet vaak ook zelf nog niet precies wat de gevolgen van het hersenletsel zijn en tegen welke beperkingen hij op gaat lopen bij terugkeer naar het werk. Het probleem wordt verder gecompliceerd omdat het om niet of moeilijk meetbare klachten gaat.

Het gevolg van het gebrek aan goede begeleiding bij terugkeer naar het werk is dat de ‘come back’ voor veel mensen mislukt. Dat is ongelooflijk zonde, omdat juist voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel werken zo belangrijk is.

0573 - 44 26 46
189