Collega's van werknemers met Niet Aangeboren Hersenletsel verdienen voorlichting

Stelling: ‘Mijn collega’s begrijpen wat mijn NAH inhoudt en houden rekening met de gevolgen daarvan.’  Uitkomst: Ruim 40 (41,3 %) procent van de ondervraagden antwoordt dat dit niet waar is

Onze reactie: Wanneer iemand hersenletsel oploopt, staat zijn of haar wereld op de kop. Vaak wil de getroffene alles zo snel mogelijk weer als vanouds laten verlopen. Mensen zijn heel gemotiveerd om hun werk weer op te pakken, omdat dit bijdraagt aan de  terugkeer naar het “oude leven”. Een slachtoffer van hersenletsel dat terugkeert naar zijn of haar werk, is echter veranderd terwijl het werk en de werkomgeving hetzelfde zijn gebleven.

Te veel prikkels

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel ervaren vaak pas bij terugkeer naar hun werk de gevolgen van hun hersenletsel in volle omvang. De werkomgeving geeft vaak te veel prikkels, waardoor concentreren veel moeite en energie kost. “Je wordt leeggezogen door de kakofonie van het lawaai,” horen wij vaak van werknemers met NAH. “Het lukt me niet meer om mij voor geluiden om mij heen af te sluiten, ik raak daar gefrustreerd door en wordt soms geïrriteerd.”

Onvoorspelbaar gedrag

De naaste collega’s zien zich geconfronteerd met iemand die veranderd is en onvoorspelbaar reageert. Dingen gaan niet meer zoals iemand gewend was en de collega’s merken aan kleine dingen dan hun collega niet meer is zoals ze hem kenden.

Gedrag van de getroffen werknemer wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Voorbeeld: wanneer iemand die koffie komt inschenken jou niet groet, wordt dit vaak opgevat als desinteresse of botheid. Terwijl het zo kan zijn dat de persoon met hersenletsel al zijn aandacht nodig heeft bij het inschenken van de koffie omdat het er anders naast gaat.

Wat ook veel voorkomt, is dat iemand met de beste bedoelingen een praatje aanknoopt met de collega met Niet Aangeboren Hersenletsel.  Echter, hierdoor kan de collega uit zijn concentratie worden gehaald waardoor de rest van de ochtend voor hem of haar verloren is. Vaak is het beter de getroffen collega niet te storen.

Grenzen aangeven

Een coach, gespecialiseerd in de begeleiding van Niet Aangeboren Hersenletsel, weet wat het letsel inhoudt en kan helpen in het herkennen en erkennen van de gevolgen van het letsel. Een interventie vroeg in het proces van terugkeer naar werk kan veel opleveren omdat hiermee een pijnlijk proces van “trial en error” wordt voorkomen. Met onze begeleiding leert iemand van begin af aan om te gaan met gevolgen van hersenletsel.  In onze begeleiding leren wij onze cliënten dat men  duidelijk zijn of haar grenzen en wensen moet aangeven aan collega’s. Collega’s stellen deze duidelijkheid meestal erg op prijs omdat zij dan weten waar zij aan toe zijn. Daarnaast verdienen collega’s het om goed te worden voorgelicht over de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel zodat zij weten hoe zij het beste met hun collega kunnen omgaan. Wij merken dat onze voorlichting sterk op prijs wordt gesteld en de sfeer op de werkvloer aanzienlijk verbetert.

Respondenten die aangeven dat zij begeleid zijn bij de terugkeer naar eigen werk, beantwoorden de vraag ‘Mijn collega’s begrijpen wat mijn NAH inhoudt en houden rekening met de gevolgen daarvan’ dan ook significant vaker positief dan respondenten die het zonder begeleiding moesten stellen. 

0573 - 44 26 46
189