Werknemer met Niet Aangeboren Hersenletsel ervaart onvoldoende begrip van leidinggevende

Stelling: ‘Ik voel mij voldoende gesteund door mijn leidinggevende bij de terugkeer naar mijn werk.’ Uitkomst: Bijna 40 (39,1 %) procent van de ondervraagden antwoordt dat dit niet waar is.

Stelling: ‘Mijn leidinggevende begrijpt wat mijn Niet Aangeboren Hersenletsel inhoudt en houdt rekening met de gevolgen daarvan.’ Uitkomst: Bijna 40 (39,8 %) procent van de ondervraagden antwoordt dat dit niet waar is.  

Onze reactie: Je kunt niet verwachten dat een leidinggevende weet wat leven en werken met niet aangeboren hersenletsel inhoudt. De uitslag van deze twee vragen illustreert wat wij in de praktijk dagelijks tegenkomen: leidinggevenden en werkgevers die niet weten hoe zij moeten omgaan met de door hersenletsel getroffen collega die zijn werk probeert op te pakken. Geen wonder, want dit vergt gespecialiseerde kennis. Het is schrijnend om te zien tot welke misverstanden, ergernissen en soms zelfs conflicten het gebrek aan kennis over de gevolgen van hersenletsel op de werkvloer kan leiden. Stel je een collega voor die altijd vriendelijk was, maar nu opeens af en toe humeurig uit de hoek kan komen. Of een collega die altijd stipt was, maar nu afspraken vergeet of te laat op meetings verschijnt. Dit soort problemen is te voorkomen! Wij kunnen de leidinggevende en desgewenst de naaste collega’s voorlichten over de mogelijke gevolgen van hersenletsel en adviezen geven over omgangsvormen die de collega met Niet Aangeboren Hersenletsel  zullen ondersteunen in zijn of haar functioneren. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en verbetert de werksfeer aanzienlijk.

 Er is dan ook een sterke correlatie tussen een positief antwoord op de stelling ‘Ik ga met plezier naar mijn werk’ en een positief antwoord op de vraag of men zich gesteund voelt door leidinggevende en collega’s.

0573 - 44 26 46
189